Hjem Begynder Du risikerer at bryde loven uforvarende med din drone

Du risikerer at bryde loven uforvarende med din drone

0
Forbudt droneområde

Du har lige fået din nye drone, forsikringen er tegnet og dronetegnet er erhvervet. Nu kribler det alle steder for at komme ud at lufte den. Men selv om der står de fleste steder, at du må flyve på hobbybasis uden for bymæssigt område, så er der fortsat steder, hvor du aldrig må flyve uden kommercielt formål eller særskilt tilladelse – Også uden for byen.

Som dronepilot er det dit eget ansvar at kende og følge reglerne, og det er heldigvis også ret nemt langt hen ad vejen. Hvis bare man holder sig ude på landet og væk fra lufthavne, så er man i rimelig sikkerhed.
Men der er mange love, som hobby-dronefører aldrig orienteres om, og derfor kan man hurtigt komme til at bryde reglerne uforvarende ved at flyve i forbudte områder. Og bøderne klækkelige, og du risikerer at dronen konfiskeres. Her kigger vi på de meste almindelig forseelser, så du kan lave mere sikre flyvninger.

Du må aldrig flyve i byen uden dronebevis og kommercielt formål

Selv om du har taget det obligatoriske dronetegn og tegnet den lovpligtige forsikring, er der fortsat områder, som du aldrig må flyve i på hobbyplan.

Som du sikker allerede ved, er byen et af de steder. Men vidste du også, at loven også gælder din egen have? Selv om det er din egen grund, må du fortsat ikke sætte dronen i luften i bymæssigt område uden dronebevis og kommercielt formål. Så hold dronen på landjorden, indtil du er uden for byen.

Være opmærksom på naturområder

Når du er uden for byen og i sikker afstand fra veje, bebyggelse og mennesker, tænker du sikkert, at du er på den sikre side, hvis du sætter dronen op. Men sådan er det måske ikke helt. For der er rigtig mange steder på landet, hvor der er forbud mod flyvning for både hobbypiloter og professionelle.

I de særligt følsomme naturområder (Herunder “Natura 2000”-områder) er det helt forbudt at flyve med drone, med mindre det sker i forbindelse med inspektion, tilsyn og vedligehold – Og rigtig store områder i Danmark er beskyttede naturområder. Desværre er mange af dem også nogle, som vi finder særdeles interessante som fotografer. For bare at nævne nogle få eksempler på områder med forbud:

  • Hele Grenen ved Skagen
  • Råbjerg Mile
  • Store dele af Limfjorden
  • Det meste af det Kattegat ud for Nordjylland (Lille Vildmose og fjordene ved Mariager og Randers)
  • Hele Vadehavsområdet

Og MANGE flere…

Heldigvis kan du altid orientere dig på droneluftrum.dk om naturområder. Stederne er markeret med grønt, og er altså ulovlige at færdes i med drone.

Du skal have tilladelse til at flyve i sikringsområder

Sikringsområder er et af de andre områder, som ikke må bruges til droneleg. Disse er typisk militære installationer, politiets bygninger, ambassader og kolonne 3 virksomheder. Derudover er der flere kendte turistområder som også klassificeres som sikringsområder.

Her kan blandt andet nævnes Rubjerg Knude Fyr.

Det er ulovligt at flyve i disse områder uden tilladelse, og her er der ingen kære mor, hvis du skulle blive opdaget. Heldigvis kan du også her orientere dig via droneluftrum.dk. Sikringsområder er markeret med blåt.

* Vær derudover opmærksom på ikke at overskride de 100 meters højderestriktion på landet, da der er øget flytrafik uden for byerne.

Brug droneluftrum.dk aktivt

Droneluftrum.dk er et godt værktøj for enhver der flyver med drone. Her kan du nemt og hurtigt orienteres om restriktioner i et område.

Samtidig bliver du opdateret om restriktionsområder (såkaldte NOTAM), som er midlertidigt lukkede luftrum. Disse bliver typisk udstedt af en luftfartsmyndighed, når der er særlig stor flytrafik i et område. Eksempelvis når militæret afholder øvelser.

Flyvning i disse områder kan altså potentielt indebære væsentlige sikkerhedsrisici og bør undgås.

Aktive restriktionsområder er markeret med rødt.

Der er mange regler forbundet med flyvning af droner, og disse er blot nogle af de få, som mange hobbyfotografer bryder uden at vide det. Måske kendte du dem allerede, men hvis du ikke gjorde, så håber vi, at denne artikel kan hjælpe til mere sikre (og bødefri) operationer. 🙂

SKRIV EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here