Full frame er en betegnelse for en sensor-størrelse i digitale kameraer.

Kameraer, hvad enten de sidder i en mobiltelefon eller et spejlreflekskamera, har indbygget en sensor.
I telefoner er den i sagens natur meget lille, men i større digitale kameraer, er der plads til store sensorer, der producerer bedre billeder.

Full frame er en af de største og bedste sensorer, man finder på consumer-kameraer. Kun overgået af Medium format, der næsten udelukkende benyttes af professionelle reklamefotografer.

Her kan du se de forskellige sensorstørrelser:


Sensorstørrelsen har som nævnt betydning for kvaliteten af de billeder, kameraet producerer.