Bracketing er kort sagt en sekvens af billeder med forskellige eksponeringer.

Det er et smart og brugbart værktøj til bl.a.

  • HDR
  • Hvis man vil have flere forskellige eksponeringer at vælge i mellem

Bracketing (også kaldet eksponeringsbracketing) forkortes ofte med BKT eller AEB (Automatic Exposure bracketing), og er et indbygget værktøj i de fleste digitale kameraer i dag.

Det virker i praksis ved, at man indstiller kameraet til en given eksponering, og i bracketing-menuen vælger man så hvor mange billeder der skal tages i forskellige EV-trin.

Man kan således opnå en bracketing-sekvens med 3 eller 5 billeder, der hver er eksponeret forskelligt med f.eks. 1 eksponeringstrin / stop. (Eksempelvis: +2 +1 0 -1 -2)

En sådan serie vil være et godt udgangspunkt for et HDR billede. Her kan man importere alle billeder i sit billedbehandlingsprogram og opnå gode detaljer i både højlys og skygger pga. de flere forskellige eksponeringer.